Geuren zijn de gevoelens en emoties van bloemen en planten

Geuren als levenskracht

Geurtherapie is een fascinerend veld waarin geuren als levenskracht fungeren en energetische heling mogelijk kan maken.

Stel je voor...een leven op aarde zonder planten en zonder geuren.

Alles komt voort uit de aarde, uit de elementen die door het universum werden gevormd. Mens en plant zijn al sinds miljoenen jaren verbonden met dit universum. We hebben planten nodig voor onze voeding, energie, genezing en mentale gezondheid. Ze zijn levensnoodzakelijk voor het produceren van zuurstof die het leven mogelijk maakt. Daarnaast stellen planten ons in staat om opnieuw contact te maken met de intelligentie van de natuur, met haar ritmes, met haar energie waaruit we gemaakt zijn.

Elke plant leeft, is intelligent en communiceert met ons.

Sommige planten geven geuren af. Dit noemen we essentiële oliën; ook wel etherische, aromatische of vluchtige oliën genoemd. Deze geurstoffen worden gevormd onder invloed van de zon en liggen opgeslagen in de plant. Ze bevatten de levenskracht van de plant of liever gezegd de vitale energie. Deze energie kan bijdragen aan uw levenskracht en welzijn.

Aromatherapie is niet noodzakelijk geurtherapie en geurtherapie is zeker geen aromatherapie, maar ze overlappen elkaar wel.

Groeien in bewustzijn met de ziel van planten

Geurtherapie of liever gezegd Olfactotherapie® is een toepassingen met geur. Hierbij wordt gebruik gemaakt van etherische oliën via de reukzin, om informatie door te geven aan onze brein, dat onder andere onze emoties, ons gedrag en ons welzijn beheert.

Olfactotherapie® is een methode die in 1992 ontwikkeld door Gilles Fournil.

Geurtherapie is een non-verbaal; lichaamsgerichte en psycho-energetische benadering, waar geur het medium is om therapeutische doelen te bereiken. In de geurtherapie maken we gebruik van de informatieoverdracht en trillingsfrequentie van geur. Geur wordt veroorzaakt door de inwerking op het reukorgaan door kleine moleculaire deeltjes in de lucht. In de geurtherapie werken we voornamelijk met natuurlijke geurstoffen.

Geurtherapie is verankerd in:

  • Het bewust ademen
  • Ontspannen en relaxeren
  • Lichamelijke verankering
  • Sensorieel ervaren
  • Intuïtieve processen ontdekken
  • Het doorgronden van diepere zijnslagen

Als de geuren invloed hebben op ons zijn, dan hebben ze het ondersteunend vermogen om onze emotionele balans terug te vinden en negatieve ervaringen los te laten.

Geur is de zielstrilling van een plant, die ons de weg wijst naar zielenkennis en zelfbewustzijn.

Ieder mens is energie en heeft zijn of haar unieke frequentie. Maar ook bloemen, planten en kruiden hebben hun eigen kracht en hebben hun eigen frequenties. De kracht van bijvoorbeeld lavendel is dat het kalmeert en ontspant. Zo zijn er tal van planten uit moedernatuur die ons kunnen helpen en ondersteunen.

Geuren zijn een middel om iets los te maken in jezelf, zoals muziek iets losmaakt. Daarnaast kan het een weg zijn van persoonlijke ontwikkeling en welzijn.

Alles heeft een unieke frequentie.

Voor meer info: mail naar: info@degeurafgevaardigde-vlaanderen.be