Er is geometrie in het trillen van snaren. Er is muziek in het zich spreiden der sferen. Pythagoras

Energetische geurtherapie een zachte vorm van heling

Om een landschap te proeven, moet je jezelf ermee harmoniseren.
Om de zonnestraal te begrijpen, moet je ermee trillen;
het is ook noodzakelijk om met de maanstraal, te beven in de avondschaduw.
Je moet twinkelen met de gouden en zilveren sterren;
om de nacht te begrijpen, moeten we de sensatie van donkere ruimtes voelen,
van vage en onbekende onmetelijkheid.
Om de lente te voelen,
moeten we in het hart een beetje de vleugellichtheid van een vlinder zijn,
waarvan we het fijne stof inademen dat in aanzienlijke hoeveelheid in de lentelucht wordt verspreid.

Jean-Marie Guyau
Frans filosoof en dichter 1854-1888

Wat is vibratoire geurtherapie ?

​Vibratoire geurtherapie is een proces is zonder duwen of trekken. Het is een zachte; maar daarom niet minder krachtige vorm van heling, waarbij gebruik wordt gemaakt van een geurtrilling, of liever gezegd een bundeling van liefdevolle intelligentie die behoort tot de energieën van liefde en vertrouwen.

Hier werken we op 3 belangrijke pijlers :

  • perceptie van bewustzijn
  • perceptie fysiek gewaarzijn
  • perceptie energetisch gewaarzijn

Energetische geurtherapie is krachtig en in staat om alles te bevatten, omdat het niet gehinderd wordt door de beperkingen van tijd en ruimte. Genezing is mogelijk op trillingsniveau, omdat elk moment een NU-moment is.

Energetische geurtherapie is een impressionistische vorm van therapie, terwijl geurtherapie gaat via olfactorische weg en is een meer expressionistische vorm van therapie.